11η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΟΓΙ,ΒΟΛΟΣ, Ξενοδοχείο VALIS, 28/04/2017 - 01/05/2017
12ο Συνεδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.,ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Ξενοδοχείο ELITE, 28/04/2017 - 01/05/2017
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 22η ΧΡΟΝΙΑ,ΑΘΗΝΑ, ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, 03/05/2017 - 06/05/2017
Kος
Επίθετο: Όνομα:
Διεύθυνση: ΤΚ:
Πόλη: Χώρα:
Τηλέφωνο: Fax:
E-mail:
Παρακαλώ συμπληρώστε την αιτιολογία της κατάθεσής σας
Συνέδριο: Τίτλος Συνεδρίου

Περιγραφή

Παρακαλώ εισάγετε το ποσό της πληρωμής σας:
(x,xx) €

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό πρέπει να αναγράφεται στην μορφή 0,00 (με δύο δεκαδικά). πχ: 134,89 ή 34,00 ή 1,89

Ξενοδοχείο: Περιγραφή
Εισιτήριο: Περιγραφή

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Η Απόδειξη πρέπει να εκδοθεί στα ακόλουθα στοιχεία: Παρακαλούμε διατυπώστε το  Όνομα του ατόμου και τη Χώρα.
Όνομα:
Χώρα:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Επιθυμώ την έκδοση τιμολογίου. Το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί στα ακόλουθα στοιχεία:                                                                                                           
Επωνυμία:
Διεύθυνση Εταιρείας/ Οργανισμού:
Επάγγελμα:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Πόλη: Χώρα:  
Congress World © Design Plantech